За контакти: 0892968684

Category: Peacefair

Peacefair

Showing the single result

 • 44.48 лв.

  – Безконтактен, по-безопасен за работа.
  – Качествен PC материал, устойчив на висока температура и незапалим.
  – Plug-and-play, прост и ефективен, оборудван със стандартни конектори за предотвратяване на грешно свързване и късо съединение.
  – Натиснете бутона за кратко, за да включите или изключите подсветката.
  – Нулирайте батерията: натиснете и задръжте бутона за повече от 3 секунди, докато батерията мига, освободете бутона и натиснете отново за кратко, в противен случай ще спре да мига след 3 секунди и батерията няма да се нулира.
  – Съхраняването на данни, захранването, състоянието на подсветката могат да бъдат запазени при изключване на захранването.