За контакти: 0892968684

Colorduino V1.4 Цветен Rainbow Matrix RGB LED Драйвер шилд за Arduino

лв.37.80

– Поддържа 8-битови цветове с 6-битова корекция за всеки цвят във всяка точка
– Хардуерна поддръжка на 16MHz PWM
– Отделен GPIO и ADC интерфейс
– Хардуерна UART и IIC комуникация с лесно свързване
– 24 постоянни токови канала по 100mA всеки
– 8 супер източникови драйвери канала по 500mA всеки

In stock

Характеристики:
– Colorduino е платформа за управление на RGB LED матрица, базирана на Arduino UNO (ATmega328P). Тя предлага три 8+6-битови канала за хардуерно PWM управление на LED диодите. Дизайнът е създаден така, че потребителите лесно да могат да модифицират или пишат фърмуер за Colorduino чрез Arduino IDE.
– В контекста на светодиодите, PWM (Pulse Width Modulation или модулация на ширината на импулса) е метод за регулиране на интензитета на светлината. Ардуино (Arduino) е платформа за отворен код, която се използва за изграждане на електронни проекти.
– Arduino IDE (Integrated Development Environment или интегрирана среда за разработка) е софтуер, който се използва за програмиране на Ардуино и съвместими бордове. Той включва удобен текстов редактор за писане на код, както и средства за компилиране и качване на програмите към борда.
– Colorduino е впечатляващ драйвер за RGB LED точкова матрица, съвместим с Arduino. Colorduino свързва M54564 с единичен DM163 драйвер за постоянен ток. Използвайки DM163, Colorduino получава три 8+6-битови канала за хардуерно PWM управление на LED диодите, освобождавайки микроконтролера от нуждата да го реализира в софтуера. Това осигурява на ATmega328 повече процесорна мощ за изпълнение на други задачи. Colorduino е лесен за свързване чрез IIC и Power интерфейс.
Забележка: Версия 1.4 е премахнала превключвателя в сравнение с версия 1.3.
– Тук, “IIC” се отнася за “Inter-Integrated Circuit”, което е протокол за комуникация между различни чипове в устройството. Позволява на множество чипове да комуникират помежду си по една и съща битова линия, която значително улеснява свързването и намалява броя на необходимите проводници. “Power интерфейс” се отнася до начина, по който устройството се захранва.
– В този контекст, GPIO се отнася до “General Purpose Input/Output” (Вход/Изход за общо предназначение), което са пинове на микроконтролера, които могат да бъдат програмирани да служат като вход или изход за цифрови сигнали.
– ADC означава “Analog to Digital Converter” (Аналогово-цифров преобразувател) – това е устройство, което преобразува аналогови сигнали (както са тези от сензори или аудио източници) в цифров формат, който може да бъде разбран от микроконтролера.
– UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) и IIC (Inter-Integrated Circuit) са стандартни протоколи за серийна комуникация между микроконтролери и други устройства или чипове.

Category: Tags: , , , , , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Colorduino V1.4 Цветен Rainbow Matrix RGB LED Драйвер шилд за Arduino”

Your email address will not be published. Required fields are marked *